Online Inschrijfformulier Gel-Nagelstyliste

*Het inschrijfgeld is € 150,- en dient binnen 5 werkdagen na inschrijving aan ons te zijn overgemaakt op ABN-AMRO bankrekening NL96ABNA0590289810 t.n.v. Serasta, dit bedrag zal door ons in mindering worden gebracht op de totale cursus prijs.