Cursus overzicht
Advies nodig?
Graag voorzien wij u van een opleidingsadvies op maat. Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn nu bereikbaar!

010 249 9599

U kunt ons ook een
e-mail sturen.
Taal Trainingen

Nederlands
Nederlands als tweede taal (NT2)
Nederlands als tweede taal (NT2)

Serasta Trainingen is gespecialiseerd in taaltrainingen. Wij geven NT2 cursussen van A1 tot C1 niveau. Nederlands als tweede taal (NT2) is het eerste deel van deze reeks.

Iedere cursist heeft specifieke doelen, wensen en eventuele belemmeringen bij het leren van de Nederlandse taal. In ons aanbod spelen we daar zo goed mogelijk op in. We bieden daarom uitsluitend individuele trainingen aan voor iedereen met specifieke leerwensen. Privéles Nederlands is de ideale oplossing als u binnen korte tijd bijvoorbeeld uw inburgeringexamen wilt halen of als u wilt oefenen met een specifiek onderdeel van de Nederlandse taal (grammatica, spelling, spreken of schrijven)

Lesmateriaal
Ons lesmateriaal is in de meest gangbare talen verkrijgbaar wat voor de beginnende cursist zeer geschikt is gebleken.

Een persoonlijke intake
Iedereen die zich aanmeldt, doorloopt een zorgvuldige intakeprocedure. Deze bestaat uit een gesprek, een vragenlijst, een grammaticatoets en een schrijfopdracht. Op basis hiervan bepalen we uw niveau en welke cursus u kunt volgen. Voor beginners kan een intakegesprek vaak achterwege blijven.

Certificaat
U ontvangt na afloop van de cursus een certificaat met uw behaalde niveau's. Hiervoor hanteren wij het gestandaardiseerde Europees Referentie Kader (ERK)

Duur
3 maanden (tijdelijk ivm zomervakantie 4 mnd)

Soort
Online Privéles F2F

Kosten
€ 1898,-Nederlands (NT2) verlengde module
Nederlands (NT2) verlengde module

Nederlands (NT2) verlengde module is een langer traject taaltraining.

Voor cursisten die langer nodig hebben, of voor cursisten die meer moeite hebben de Nederlandse taal te leren, is deze module een uitkomst. Door extra oefeningen en meer herhaling wordt er dieper op de stof ingegaan. Tijdens deze training zal de docent uw taalvaardigheid op een hoger niveau brengen door afwisselende lesstof en interactieve oefeningen aan te bieden.

U start op het niveau welke bij de intake wordt bepaalt, hierdoor sluit deze training perfect aan op uw huidige niveau en kennis van de Nederlandse taal.
Door dit langere traject zult u, afhankelijk van uw leerbaarheid, een significant beter resultaat boeken dan bij de reguliere taaltrainingen.


Een persoonlijke intake
Iedereen die zich aanmeldt, doorloopt een zorgvuldige intakeprocedure. Deze bestaat uit een gesprek, een vragenlijst, een grammaticatoets en een schrijfopdracht. Op basis hiervan bepalen we uw start-niveau. Voor beginners kan een intakegesprek vaak achterwege blijven.

Certificaat

U ontvangt na afloop van de cursus een certificaat met uw behaalde niveau's. Hiervoor hanteren wij het gestandaardiseerde Europees Referentie Kader (ERK).

Vervolgcursus
NT2 Lees- en Schrijfvaardigheid

Duur
6 maanden (tijdelijk ivm zomervakantie 7 mnd)

Soort
Online Privéles F2F

Kosten
€ 3796,-Nederlands Gevorderd (NT2) (B1/B2)
Nederlands Gevorderd (NT2) (B1/B2)

NT2 Gevorderd is een logisch gevolg op de cursus Nederlands Gevorderd (NT2) (B1/B2) en is het tweede deel in deze reeks.

Tijdens deze training zal de docent uw taalvaardigheid op een hoger niveau brengen door afwisselende lesstof en interactieve oefeningen aan te bieden.

Het niveau B1/B2 wordt als volgt omschreven:
Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd. Kan zich redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens het reizen in gebieden waar de betreffende taal wordt gesproken.

Een persoonlijke intake
Iedereen die zich aanmeldt, doorloopt een zorgvuldige intakeprocedure. Deze bestaat uit een gesprek, een vragenlijst, een grammaticatoets en een schrijfopdracht. Op basis hiervan bepalen we uw niveau en welke cursus u kunt volgen. Voor beginners kan een intakegesprek vaak achterwege blijven.

Certificaat

U ontvangt na afloop van de cursus een certificaat met uw behaalde niveau's. Hiervoor hanteren wij het gestandaardiseerde Europees Referentie Kader (ERK).

Vervolgcursus
NT2 Lees- en Schrijfvaardigheid

Duur
3 maanden (tijdelijk ivm zomervakantie 4 mnd)

Soort
Online Privéles F2F

Kosten
€ 1898,-Nederlands schrijfvaardigheid
Nederlands schrijfvaardigheid

Nederlands schrijfvaardigheid is een logisch gevolg op de cursus Nederlands Gevorderd (NT2) (B1/B2) en is het derde deel in deze reeks.

Deze cursus richt zich op het verbeteren en perfectioneren van uw schrijfvaardigheid in het Nederlands. Tijdens de lessen werkt u aan het vergroten van uw woordenschat en uitdrukkingsvaardigheid. U leert de nuances van het Nederlands in verschillende taaluitingen (o.a. brieven en rapporten), en verbetert waar nodig uw spelling en grammatica van het Nederlands.

Certificaat
U ontvangt na afloop van de cursus een certificaat met uw behaalde niveau's. Hiervoor hanteren wij het gestandaardiseerde Europees Referentie Kader (ERK)

Duur
2 maanden

Soort
12 uur online Privéles F2F

Kosten
€ 1450,-Nederlands spreek en schrijfvaardigheid
Nederlands spreek- en schrijfvaardigheid

Nederlands spreek- en schrijfvaardigheid

In deze training Nederlands spreek- en schrijfvaardigheid wordt er door een ervaren docent veel aandacht besteed aan o.a. stijl en opbouw van teksten, het schrijven van essays en uitbreiding woordenschat. De lessen worden op B2 niveau gegeven. In deze cursus wordt ook meer aandacht besteed aan taal op het werk.Het niveau B2 m.b.t. het spreken/schrijven wordt als volgt omschreven:
Kan duidelijke, gedetailleerde teksten produceren over een breed scala van onderwerpen; kan een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.

Certificaat
U ontvangt na afloop van de cursus een certificaat met uw behaalde niveau. Hiervoor hanteren wij het gestandaardiseerde Europees Referentie Kader (ERK)

Duur
2 maanden

Soort
12 uur online Privéles

Kosten
€ 1450,-Nederlands spreekvaardigheid
Nederlands spreekvaardigheid


Deze cursus richt zich op het verbeteren en perfectioneren van uw spreekvaardigheid in het Nederlands. Tijdens de lessen werkt u aan het vergroten van uw woordenschat en uitdrukkingsvaardigheid, leert u de nuances van taalgebruik in verschillende situaties (o.a. telefoneren, discussiëren, presenteren) en verbetert u waar nodig uw uitspraak en intonatie in het Nederlands. Actuele onderwerpen (‘wat is in het nieuws'), specifieke werksituaties (‘Nederlands in een zakelijke context') en onderwerpen die de deelnemers persoonlijk inbrengen (‘wat vind jij belangrijk'), worden gebruikt als basis voor de spreekvaardigheidlessen.


Het niveau B2 wordt m.b.t. het spreken als volgt omschreven:
Kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied. Kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanningen met zich meebrengt.

Certificaat
U ontvangt na afloop van de cursus een certificaat met uw behaalde niveau. Hiervoor hanteren wij het gestandaardiseerde Europees Referentie Kader (ERK)

Duur
2 maanden

Soort
12 uur online Privéles

Kosten
€ 1450,-Zakelijke correspondentie (Nederlands)
Zakelijke correspondentie (Nederlands)

Iedereen die een hogere (administratieve) functie ambieert, moet een goede kennis hebben van zakelijke correspondentie. Veel contacten tussen bedrijven verlopen schriftelijk, en dat zal nooit veranderen. Of dat nu per post of per e-mail gebeurt, maakt niet zoveel verschil. Of het nu ingewikkelde offertes betreft of een eenvoudige bevestiging van een telefonische afspraak evenmin

Wat leert u

  • Hoe u een e-mail of brief opstelt.
  • Hoe u de inhoud van de boodschap bepaalt.
  • Hoe u een logische indeling maakt.
  • Hoe u een zakelijke stijl aanhoudt.
  • Hoe u de juiste, overtuigende toon treft.
  • Hoe u irritante taal- en stijlfouten vermijdt.

Certificaat
U ontvangt na afloop van de cursus een certificaat met uw behaalde niveau. Hiervoor hanteren wij het gestandaardiseerde Europees Referentie Kader (ERK)

Duur
2 maanden

Soort
12 uur online Privéles

Kosten
€ 1450,-
Engels
Engels Basis
Engels Basis

Bij de basiscursus Engels wordt uitgegaan van niveau A1 of A2. Aan de hand hiervan wordt de cursus samengesteld. Alle vaardigheden komen aan bod; leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, luisteren en spreken. De nadruk ligt bij het opbouwen van een goede basis en de Engelse grammatica en het gebruik hiervan. Daarbij zullen termen naar voren komen die in de praktijk veel worden gebruikt. Ook het schrijven van correcte formele brieven en e-mails, alsmede het voeren van formele en informele gesprekken zullen aan de orde komen. Gedurende de training zal de nadruk liggen op praktische taalfuncties. Er kan al naar gelang de wens meer aandacht besteed worden aan een bepaalde vaardigheid. Aan het intake gesprek vooraf kan u met de docent het pakket samenstellen wat voor u het beste resultaat geeft.

Duur: 2 maanden

Soort: Privéles

Kosten: € 1850,-Going for Gold Intermediate (PET) B1
Going for Gold Intermediate (PET) B1

U kunt bij Serasta cursussen Engels volgen van A0 tot niveau C1. Deze cursussen worden gegeven volgens de richtlijnen van Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) dit is dé nationale standaard waarin elk niveau op taalgebied beschreven staat.

Going for Gold Intermediate (PET) is de eerste in deze reeks en is een logisch gevolg op de cursus Basis Engels. Het niveau wordt als volgt omschreven:
Shows that you have mastered the basics of English and now have practical language skills for everyday use.

Indien u niet precies uw niveau weet kan u deze bepalen door op de knop TEST te klikken. U krijgt dan 25 multiple choice vragen die u moet beantwoorden. Er is aan deze test geen tijdslimiet verbonden. Na de test ziet u de uitslag.

De cursus wordt afgesloten met een eindtoets van Serasta waarna u het Serasta certificaat krijgt. U kunt desgewenst ook een landelijk Cambridge Examen afleggen. Deze examens worden twee maal per jaar in Utrecht en Amsterdam door docenten van Cambridge afgenomen. De kosten hiervan zijn niet in de cursusprijs inbegrepen.

Duur
2 maanden

Soort
Privéles

Kosten
€ 1850,-Going for Gold Upper Intermediate (PET) B1 to B2
Going for Gold Upper Intermediate (PET) B1 to B2

U kunt bij Serasta cursussen Engels volgen van A0 tot niveau C1. Deze cursussen worden gegeven volgens de richtlijnen van Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) dit is dé nationale standaard waarin elk niveau op taalgebied beschreven staat.

Going for Gold Upper intermediate is de tweede in deze reeks en is een logisch gevolg op de cursus Going for Gold Intermediate B1.

Indien u niet precies uw niveau weet kan u deze bepalen door op de knop TEST te klikken. U krijgt dan 25 multiple choice vragen die u moet beantwoorden. Er is aan deze test geen tijdslimiet verbonden. Na de test ziet u de uitslag.

De cursus wordt afgesloten met een eindtoets van Serasta waarna u het Serasta certificaat krijgt. U kunt desgewenst ook een landelijk Cambridge Examen afleggen. Deze examens worden twee maal per jaar in Utrecht en Amsterdam door docenten van Cambridge afgenomen. De kosten hiervan zijn niet in de cursusprijs inbegrepen.

Duur
2 maanden

Soort
Privéles

Kosten
€ 1850,-First Certificate in English FCE B2
FCE First Certificate in English (B2)

U kunt bij Serasta cursussen Engels volgen van A0 tot niveau C1. Deze cursussen worden gegeven volgens de richtlijnen van Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) dit is dé nationale standaard waarin elk niveau op taalgebied beschreven staat.

FCE First Certificate in English (B2) is de derde in deze reeks en is een logisch gevolg op de cursus Going for Gold Upper Intermediate B1 to B2.

Het niveau wordt als volgt omschreven:
A Cambridge English: First (FCE) qualification proves you have the language skills to live and work independently in an English-speaking country or study on courses taught in English.

Indien u niet precies uw niveau weet kan u deze bepalen door op de knop TEST te klikken. U krijgt dan 25 multiple choice vragen die u moet beantwoorden. Er is aan deze test geen tijdslimiet verbonden. Na de test ziet u de uitslag.

De cursus wordt afgesloten met een eindtoets van Serasta waarna u het Serasta certificaat krijgt. U kunt desgewenst ook een landelijk Cambridge Examen afleggen. Deze examens worden twee maal per jaar in Utrecht en Amsterdam door docenten van Cambridge afgenomen. De kosten hiervan zijn niet in de cursusprijs inbegrepen.

Duur
2 maanden

Soort
Privéles

Kosten
€ 1885,-Certificate Advanced English CAE (C1)
Certificate Advanced English CAE (C1)

U kunt bij Serasta cursussen Engels volgen van A0 tot niveau C1. Deze cursussen worden gegeven volgens de richtlijnen van Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) dit is dé nationale standaard waarin elk niveau op taalgebied beschreven staat.

Certificate Advanced English CAE C1 (C1) is de vierde in deze reeks en is een logisch gevolg op de cursus FCE First Certificate in English (B2).

Het niveau wordt als volgt omschreven:
Cambridge English: Advanced (CAE) as proof of high-level achievement in learning English.

Indien u niet precies uw niveau weet kan u deze bepalen door op de knop TEST te klikken. U krijgt dan 25 multiple choice vragen die u moet beantwoorden. Er is aan deze test geen tijdslimiet verbonden. Na de test ziet u de uitslag.

De cursus wordt afgesloten met een eindtoets van Serasta waarna u het Serasta certificaat krijgt. U kunt desgewenst ook een landelijk Cambridge Examen afleggen. Deze examens worden twee maal per jaar in Utrecht en Amsterdam door docenten van Cambridge afgenomen. De kosten hiervan zijn niet in de cursusprijs inbegrepen.

Duur
2 maanden

Soort
Privéles

Kosten
€ 1885,- + € 39,95 boekengeldBEC Business English Preliminary B1
BEC Business English Certificates Preliminary (B1)

U kunt bij Serasta cursussen Engels volgen van A0 tot niveau C1. Deze cursussen worden gegeven volgens de richtlijnen van Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) dit is dé nationale standaard waarin elk niveau op taalgebied beschreven staat.

BEC Business English Certificates Preliminary (B1) is gelijk aan de cursus Going for Gold Intermediate (PET) B1.

Het niveau wordt als volgt omschreven:
Shows that you have mastered the basics of English and now have practical language skills for everyday use.

Met deze cursus breidt u uw kennis van het Engels uit en richt u zich met name op het zakelijk gebruik hiervan. De cursus is gericht op internationaal zakelijk Engels om in uw beroepspraktijk meer rendement te kunnen halen. Alle vaardigheden komen in deze cursus aan bod; schrijfvaardigheid, luistervaardigheid, leesvaardigheid en het spreken.

Indien u niet precies uw niveau weet kan u deze bepalen door op de knop TEST te klikken. U krijgt dan 25 multiple choice vragen die u moet beantwoorden. Er is aan deze test geen tijdslimiet verbonden. Na de test ziet u de uitslag.

De cursus wordt afgesloten met een eindtoets van Serasta waarna u het Serasta certificaat krijgt. U kunt desgewenst ook een landelijk Cambridge Examen afleggen. Deze examens worden twee maal per jaar in Utrecht en Amsterdam door docenten van Cambridge afgenomen. De kosten hiervan zijn niet in de cursusprijs inbegrepen.

Duur
2 maanden

Soort
Privéles

Kosten
€ 1850,-BEC Business English Vantage B2
BEC Business English Certificates Vantage (B2)

U kunt bij Serasta cursussen Engels volgen van A0 tot niveau C1. Deze cursussen worden gegeven volgens de richtlijnen van Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) dit is dé nationale standaard waarin elk niveau op taalgebied beschreven staat. BEC Business English Vantage (B2) is gelijk aan de cursus FCE First Certificate in English (B2).

Het niveau wordt als volgt omschreven:
A Cambridge English: First (FCE) qualification proves you have the language skills to live and work independently in an English-speaking country or study on courses taught in English.

Met deze cursus breidt u uw kennis van het Engels uit en richt u zich met name op het zakelijk gebruik hiervan. De cursus is gericht op internationaal zakelijk Engels om in uw beroepspraktijk meer rendement te kunnen halen. Alle vaardigheden komen in deze cursus aan bod; schrijfvaardigheid, luistervaardigheid, leesvaardigheid en het spreken.

Indien u niet precies uw niveau weet kan u deze bepalen door op de knop TEST te klikken. U krijgt dan 25 multiple choice vragen die u moet beantwoorden. Er is aan deze test geen tijdslimiet verbonden. Na de test ziet u de uitslag.

De cursus wordt afgesloten met een eindtoets van Serasta waarna u het Serasta certificaat krijgt. U kunt desgewenst ook een landelijk Cambridge Examen afleggen. Deze examens worden twee maal per jaar in Utrecht en Amsterdam door docenten van Cambridge afgenomen. De kosten hiervan zijn niet in de cursusprijs inbegrepen.

Duur
2 maanden

Soort
Privéles

Kosten
€ 1885,- + € 39,95 boekengeldDuits Basis
Duits Basis

Wilt u Duits leren of uw weggezakte kennis van het Duits weer opfrissen? Bijvoorbeeld omdat u op vakantie gaat naar Duitsland, of omdat u de taal voor uw werk nodig hebt? Dan is deze cursus ideaal voor u. Duits leren is niet alleen leuk en handig, kennis van de Duitse taal is ook een mooie aanvulling op uw cv. Het geeft nèt die extra voorsprong op de arbeidsmarkt.

De cursus Basis Duits besteedt zowel aandacht aan het spreken en verstaan van de Duitse taal, als aan het lezen en schrijven van teksten in het Duits. In het lesmateriaal van de cursus Basis Duits komt een breed scala aan onderwerpen aan bod. Met ieder hoofdstuk breidt u de woordenschat verder uit. Ook de grammaticaregels worden duidelijk uitgelegd.

Duur
2 maanden

Soort
Privéles

Kosten
€ 1850,-

Certificering
U ontvangt na afloop van de cursus een certificaat met uw behaalde niveau. Hiervoor hanteren wij het gestandaardiseerde Europees Referentie Kader (ERK)Frans Basis
Frans Basis

Wilt u Frans leren of uw weggezakte kennis van het Frans weer opfrissen? Bijvoorbeeld omdat u op vakantie gaat naar Frankrijk, of omdat u de taal voor uw werk nodig hebt? Dan is deze cursus ideaal voor u. Frans leren is niet alleen leuk en handig, kennis van de Franse taal is ook een mooie aanvulling op uw cv. Het geeft nèt die extra voorsprong op de arbeidsmarkt.

De cursus Basis Frans besteedt zowel aandacht aan het spreken en verstaan van de Franse taal, als aan het lezen en schrijven van teksten in het Frans. In het lesmateriaal van de cursus Basis Frans komt een breed scala aan onderwerpen aan bod. Met ieder hoofdstuk breidt u de woordenschat verder uit. Ook de grammaticaregels worden duidelijk uitgelegd.

Duur
2 maanden

Soort
Privéles

Kosten
€ 1850,-

Certificering
U ontvangt na afloop van de cursus een certificaat met uw behaalde niveau. Hiervoor hanteren wij het gestandaardiseerde Europees Referentie Kader (ERK)Spaans Basis
Spaans Basis

Wilt u Spaans leren of uw weggezakte kennis van het Spaans weer opfrissen? Bijvoorbeeld omdat u op vakantie gaat naar Frankrijk, of omdat u de taal voor uw werk nodig hebt? Dan is deze cursus ideaal voor u. Spaans leren is niet alleen leuk en handig, kennis van de Spaanse taal is ook een mooie aanvulling op uw cv. Het geeft nèt die extra voorsprong op de arbeidsmarkt.

De cursus Basis Spaans besteedt zowel aandacht aan het spreken en verstaan van de Spaanse taal, als aan het lezen en schrijven van teksten in het Spaans. In het lesmateriaal van de cursus Basis Spaans komt een breed scala aan onderwerpen aan bod. Met ieder hoofdstuk breidt u de woordenschat verder uit. Ook de grammaticaregels worden duidelijk uitgelegd.

Duur
2 maanden

Soort
Privéles

Kosten
€ 1850,-

Certificering
U ontvangt na afloop van de cursus een certificaat met uw behaalde niveau. Hiervoor hanteren wij het gestandaardiseerde Europees Referentie Kader (ERK)Chinees
Chinees Basis I
Chinees Basis I

De Chinese taal is een belangrijke wereldtaal. In Nederland groeit de belangstelling voor de Chinese taal voor zakelijke behoeften of persoonlijke interesse. In het zakelijk verkeer, in de toeristische bestemmingen, op sportgebied is het Chinees sterk in opkomst en je zult de taal steeds vaker tegenkomen. Chinees leren is een van de beste investeringen die je in je leven kunt doen. Onze cursussen Chinees zijn bestemd voor iedereen die de Chinese taal snel en op praktische wijze wil leren verstaan, spreken en lezen.

Deze cursus is bedoeld voor diegenen die nog nooit eerder lessen Chinees hebben gevolgd. De nadruk ligt op fonetische training (pinyin) en grammaticale structuur, maar ook op alle aspecten van luisteren, spreken, lezen en schrijven. Tegen het eind van deze cursus zult u een actieve kennis van 200-300 karakters opgebouwd hebben en een eenvoudige conversatie kunnen voeren. Ook wordt er in de beginnerscursus aandacht besteed aan de achtergrond en geschiedenis van de Chinese karakters, hoe U woorden kunt vinden in een woordenboek en hoe U karakters in de computer kunt typen.

Duur
2 maanden

Soort
Privéles

Kosten
€ 1850,- + € 35,- boekengeld
Certificering
U ontvangt na afloop van de cursus een certificaatChinees Basis II
Chinees Basis II

Dit is het vervolg van de cursus Chinees Basis I. Nieuwe cursisten zullen ongeveer van 250 karakters kennis moeten hebben om met deze cursus te kunnen beginnen. Tegen het eind van deze cursus zult U een actieve kennis van 400-500 karakters hebben en een behoorlijke conversatie kunnen voeren.

Duur
2 maanden

Soort
Privéles

Kosten
€ 1850,- + € 35,- boekengeld
Certificering
U ontvangt na afloop van de cursus een certificaatChinees Gevorderden I
Chinees Gevorderden I

Dit is het vervolg van de cursus Chinees Basis II. Deze cursus is voor mensen die Basis I en II hebben gevolgd en beschikken over een woordenschat van 400-500 karakters (lezen, schrijven en uitspreken).

Duur
2 maanden

Soort
Privéles

Kosten
€ 1850,- + € 35,- boekengeld
Certificering
U ontvangt na afloop van de cursus een certificaat