Excel waar onwaar

De Excel waar onwaar functie, ook wel de ALS functie genoemd, is als volgt opgebouwd:

=ALS(voorwaarde; is waar; is onwaar)

Als aan een bepaalde voorwaarde wordt voldaan is het WAAR, dan moet er dit gebeuren; is het ONWAAR, dan moet er iets anders gebeuren.

In andere woorden: is de voorwaarde, waar of onwaar

Voorbeeld:

ALS de waarde in cel B2; 25 is plaats dan het woord “ja” in cel B4 als dit niet zo is toon dan het woord “nee” in cel B4

Stap 1: Klik in de cel waarin je de uitkomst wilt hebben, ( in ons voorbeeld cel B4).

Stap 2: Begin hier met de functienaam in te typen =ALS

Stap 3: Type een haakje open (

Stap 3: Type de voorwaarde B2=25 oftewel; is de inhoud van cel B2 gelijk aan 25?

Stap 4: Type een ;

Stap 5: Type indien de uitkomst WAAR is tussen aanhalingstekens wat er moet komen te staan in de cel. ( in ons voorbeeld de tekst “ja”)

Stap 6: Type een ;

Stap 7: Type indien de uitkomst ONWAAR is tussen aanhalingstekens wat er moet komen te staan in de cel. ( in ons voorbeeld de tekst “nee”)

Stap 8: Type een haakje sluiten )

Stap 9: Geef een Enter

De uitkomst in cel B4 wordt Ja

Volgend artikel:  EXCEL WAT ALS FUNCTIE .

Voor uitgebreide lessen en oefeningen zie het lesboek: Excel Basis 2019 van Serasta

Comments
  1. 5 jaar ago
  2. 5 jaar ago