SOM, functie

Gebruik deze functie gebruiken om de waarden in cellen op te tellen.

ALS, functie

Gebruik deze functie om één waarde te retourneren als een voorwaarde waar is en een andere waarde als de voorwaarde onwaar is. Hier kunt u een video bekijken over het gebruiken van de functie ALS.

ZOEKEN, functie

Gebruik deze functie wanneer u in één rij of kolom wilt zoeken en een waarde op dezelfde positie in een tweede rij of kolom wilt vinden.

VERT.ZOEKEN, functie

Gebruik deze functie als u gegevens wilt zoeken in een tabel of bereik per rij. U kunt bijvoorbeeld de achternaam van een werknemer opzoeken op basis van het werknemersnummer of het telefoonnummer zoeken door de achternaam op te zoeken (net als in een telefoonboek). Bekijk ook deze video over het gebruiken van VERT.ZOEKEN.

VERGELIJKEN, functie

Gebruik deze functie om te zoeken naar een item in een cellenbereik en vervolgens de relatieve positie van dit item in het bereik te retourneren. Als het bereik A1:A3 bijvoorbeeld de waarden 5, 7 en 38 bevat, retourneert de formule =VERGELIJKEN(7;A1:A3;0) het getal 2, omdat 7 het tweede item in het bereik is.

KIEZEN, functie

Gebruik deze functie om één van maximaal 254 opgegeven waarden te selecteren op basis van het indexnummer. Als waarde1 tot waarde7 bijvoorbeeld de dagen van de week zijn, geeft KIEZEN als resultaat de dag van de week die hoort bij het getal tussen 1 en 7 dat u opgeeft voor index_getal.

DATUM, functie

Gebruik deze functie om het sequentiële seriële getal op te vragen dat een bepaalde datum voorstelt. Deze functie is vooral handig in situaties waarin het jaar, de maand en de dag worden aangeleverd via formules of celverwijzingen. Stel dat u een werkblad hebt met datums in een notatie die niet wordt herkend door Excel, zoals JJJJMMDD.

Gebruik de functie DATUMVERSCHIL om het aantal dagen, maanden of jaren tussen twee datums te berekenen.

DAGEN, functie

Gebruik deze functie om het aantal dagen tussen twee datums te bepalen.

VIND.ALLES, VIND.ALLES.B, functie

Met VIND.ALLES en VIND.ALLES.B wordt naar een tekenreeks binnen een andere tekenreeks gezocht. Het resultaat bestaat uit het nummer van de beginpositie van de eerste tekenreeks.

INDEX, functie

Gebruik deze functie om een waarde of de verwijzing naar een waarde vanuit een tabel of bereik te retourneren.